SenseZorg logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

SenseZorg biedt ambulante begeleiding aan personen die extra zorg nodig hebben om een gevoel van welzijn te ervaren. Het doel van elk traject is ieder individu in staat te stellen weer deel te nemen aan onze samenleving op een niveau dat bij hem past. Daarbij houdt SenseZorg rekening met ieders unieke persoonskenmerken, talenten, potentieel, geschiedenis en netwerk. SenseZorg richt zich met haar zorg vooral op de regio Brabant. Binnen de ambulante dienstverlening is er sprake van een doelgroep met een psychosociale hulpvraag, de leeftijd loopt uiteen van 4 tot 85 jaar. 

Bij SenseZorg geloven wij in zorg vanuit het hart;

De methode: We helpen de persoon  zich op alle levensgebieden te versterken door het creëren van veiligheid en vertrouwen.  Waardoor  je iemand de ruimte geeft zich in staat te stellen de  hindernissen  in hun leven aan te gaan waardoor hun kijk hierop veranderd en zij anders in het leven gaat staan.

Centraal binnen de begeleiding staat het hervinden van de eigen kracht van de persoon, binnen de individuele mogelijkheden. Dit betekend dat we samen in kaart  brengen waar je kwaliteiten en valkuilen liggen. We denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.

Kernwoorden:

  • Vanuit het hart, 
  • Gelijkwaardigheid, 
  • Verantwoordelijkheid, 
  • Verbinden, 
  • Transparant 
  • Eigenwaarde, 
  • Eigen regie nemen, 
  • Samen, 
  • Compassie, 
  • Vertrouwen.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

SenseZorg

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Ons team bestaat uit 10 medewerkers, we zijn een kleine en platte organisatie met korte lijntjes. Elke dag is anders, wat ons werk een uitdaging maakt. Wij werken over het algemeen van 9.00 tot 17.00 uur, het kan voorkomen dat je in de avonden/weekenden moet werken. Wij staan open voor elkaars mening, creativiteit en eigen inbreng.

Contactpersoon

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Elk jaar hebben wij ruimte voor één mbo en één hbo stagiaire. Binnen een stage van SenseZorg is veel mogelijk, wanneer de stagiaire goede ideeën heeft om de zorg of organisatie te verbeteren zal er altijd gekeken worden hoe dit uitgevoerd kan worden. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en verantwoordelijke stagiaires die het heft in eigen handen neemt en in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leerproces.  De autonomie van eenstagiaire vinden wij erg belangrijk en dat zien we ook graag terug binnen je stage. Een stagiaire wordt bij ons ook gezien als een teamlid!

Contactpersoon

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Wij zijn ontzettend blij met vrijwilligers! Vrijwilligers kunnen onze cliënten ondersteunen bij bv. huisarts bezoekjes of het ondernemen van activiteiten.

Contactpersoon