Nidos logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Nidos

Regiokantoor Den Bosch

Regiokantoor Breda

Regiokantoor Tilburg

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Jij kunt echt het verschil maken voor de jongeren en de mensen rondom hen. Wij helpen niet alleen door allerlei zaken te regelen, maar ook door hen te helpen de vertaalslag te maken van hun eigen culturele achtergrond naar de Nederlandse realiteit en hen handvatten aan te bieden om zelf regie te kunnen en mogen pakken over hun eigen leven.

Contactpersoon