Welzijn

Als je werkt in welzijn, vang je vaak mensen op met problemen en help je ze verder. Je werkt met mensen van alle leeftijden. Bijvoorbeeld met vluchtelingen, drugsverslaafden en daklozen. Je kan welzijnswerk opsplitsen in maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk.

Werken in welzijn

Maatschappelijk werk

In het maatschappelijk werk krijg je te maken met mensen met verschillende problemen. Van eenzaamheid, angst en mishandeling tot schulden en werkeloosheid. Je lost de problemen niet op, maar helpt de mensen om zelf hun leven weer op de rails te krijgen. Hierna kunnen ze vaak zelfstandig weer verder.

Sociaal cultureel werk

Sommige mensen hebben moeite om hun vrije tijd leuk en zinvol te besteden. In het sociaal cultureel werk probeer je mensen hiermee te helpen, zodat ze niet eenzaam worden of overlast veroorzaken. Je werkt met mensen van alle leeftijden. In deze branche organiseer je bijvoorbeeld activiteiten, of zet je samen buurthuizen of jongerencentra op. Je werkt vaak in een wijk of stadsdeel. In deze functie is het belangrijk dat je een goede band opbouwt met de mensen met wie je werkt. De werktijden in de sector welzijn verschillen per instantie en per functie.

Deel via social media