Overige werkvelden

Naast de negen ‘officiële' werkvelden in de sector zorg en welzijn bestaat ook de categorie ‘overige'. Hieronder valt bijvoorbeeld Bureau Halt dat zich richt op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Of de GGD, de Geneeskundige Gezondheidsdienst, die verantwoordelijk is voor de publieke gezondheid binnen haar werkgebied.

Werken in zorg en welzijn in Brabant

Deel via social media