Werken in de jeugdzorg

Jeugdzorg

Wil jij iets betekenen voor kinderen en jongeren? En sta stevig in je schoenen? Misschien is werken in de jeugdzorg dan iets voor jou.

Werken in de jeugdzorg

Ieder kind heeft recht om zich te ontwikkelen en op te groeien in een veilige en stimulerende omgeving. Soms is daar ondersteuning bij nodig. In de jeugdzorg werk je met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar die problemen hebben. Ook bied je de ouders of verzorgers van deze jongeren hulp.

Samenwerken

In de jeugdzorg is he belangrijk dat je samen met alle betrokkenen naar oplossingen zoekt. Dat kan bijvoorbeeld door een familieplan te maken met het gezin, of door middel van coaching. Soms verleen je niet zelf de hulp, maar coördineer je de hulpverlening. En dat doe je nooit alleen, maar altijd in een team dat sterk samenwerkt.

 

Podcast over werken in de jeugdzorg

Meer weten over werken in de jeugdzorg? Luister naar verhalen van Brabantse zorg- en welzijnsmedewerkers in de WerkenBij-podcast. Wat maakt het werken in de jeugdzorg zo mooi?

Deel via social media